Zoetermeer
stad van compassie

vijf jaar Handvest van Compassie!

vijf jaar Handvest van Compassie!

Dat gaan we natuurlijk vieren!

Mede mogelijk gemaakt door:

Vredesweek 2023: vijf jaar Handvest van Compassie!

Op 21 september 2018 werd in Zoetermeer het Handvest van Compassie ondertekend. Door burgemeester Charlie Aptroot, door Shamier Madhar als voorzitter van het ILOZ, en door Arco Weening die als gemeenteraadslid zich voor dit doel had ingezet. Later volgden vele handtekeningen namens geloofsgemeenschappen en partnerorganisaties in de stad.
Dat gaan we 5 jaar later natuurlijk vieren! Hieronder het programma in kort bestek.

Programma

De start van de Vredesweek valt samen met het Stadsfestival Zoetermeer 2040 op zaterdag 16 september. We doen dat met de Walk of Peace, de Vredesloop voor de Toekomst, tussen het Asielzoekerscentrum Zoetermeer en de festivallokatie rond het CKC aan de Leidse Wallen.

Op het festivalterrein bij het CKC zijn we als geloofsgemeenschappen present met een transparant gebedshuis. Als geloofsgemeenschappen hebben we zeker ook een boodschap voor de toekomst. En het pop-up gebedshuis staat ook symbolisch voor de plek die veel van de ruim 50 geloofsgemeenschappen in Zoetermeer nog zoeken voor hun vieringen en aktiviteiten.

Op de beide zondagen, 17 en 24 september, zijn er in verschillende kerken de Vredesvieringen. De kerken van de wijk Centrum/Dorp zetten weer in op een gezamenlijke viering.
Donderdag 21 september organiseert het ILOZ een brede dialoogavond rond het landelijke vredesweekthema: (On)vrede en democratie, wat nu? Zo mogelijk samen met de Zoetermeerse gemeenteraad, die ook wil werken aan het overbruggen van de kloof tussen burgers en bestuur. Locatie: het Entreegebouw aan de Boerhavelaan.

En dan een passende afronding, zondagmiddag 24 september op de locatie van het Apostolisch Genootschap in Driemanspolder. Vijf jaar Handvest van Compassie, wat heeft het opgeleverd? Wat wordt de inzet van de volgende vijf jaren? We vragen het al die gemeenschappen en partijen die in 2018 hun handtekening zetten onder het Handvest.

En we doen dat natuurlijk in een feestelijke sfeer!

vijf jaar
Handvest van Compassie!